Начало
     Проекти
     Галерия
     Контакт
     Новини
    

 
 


  
  

   Футболът е най-популярният спорт в света. И ако леката атлетика е смятана за кралицата на спортовете, то всички знаят, че техният цар е футболът. Той като магнит привлича все повече запалянковци по целия свят. Ето защо много успешно би могъл да се използва, като средство за възпитаване на младото поколение.
   Това е и една от основните цели на нашата школа за детски футбол: да възпитава още от най-ранна детска възраст любов към спорта, която да мотивира децата към физическа активност, да изгради у тях ценни нравствени качества и по този начин да се превърне в основна превенция срещу опасностите на улицата в съвременния свят. Защото всички възрастни знаят, че най-добрата превенция е тази, която идва от самосъзнанието на човек, а не която му е наложена от нравствени и етични норми на поведение. Когато още от най-ранна детска възраст, детето се е занимавало системно с футбол, много по-голяма е вероятността то да продължи да се занимава с него и в училищна възраст. По този начин то ще продължи да се развива физически и нравствено и ще расте здраво и щастливо.
   Друга основна цел на нашата школа е пълноценното и хармонично развитие на детския организъм. Всеки знае , че спортът е здраве! А кой родител не би искал детето му да е здраво?!
   В школата работят квалифицирани и опитни треньори. Програмата ни е съобразена с възрастовите и индивидуалните особености на децата от предучилищна възраст. Основните ни принципи на работа са: нагледност, системност и последователност, достъпност, плътност и др. Основният ни метод на работа е игровият метод. Треньорът задължително участва в упражненията и игрите заедно с децата. Освен това, се занимава индивидуално с деца, който срещат трудности, както и с деца, изпреварващи с развитието си основната група. Стремежът ни е да работим в спокойна и позитивна атмосфера и така да мотивираме максимално децата към активно участие в изпълнението на всички поставени задачи. Много важно е таланта да бъде открит в ранна детска възраст и да се работи системно и последователно за развитието му. В работата си използваме съобразени с възрастта спортни уреди – различни по размер и тегло футболни топки, пейки, конуси, стойки и др.
   Водещите „футболни” държави в световен мащаб започват подготовката на своите футболисти още от най-ранна детска възраст. Много от нашите упражнения са взаимствани и от някои от техните най-добри детски футболни школи (ФК „Интернационал”-Италия; ФК „Челси”- Англия; ФК”Сантос”- Бразилия и др.).
   Нашата школа дава възможност работата с децата да продължи и в по-късен етап от тяхното развитие, когато те са в училищна възраст. Целта ни е във всеки от районите, в които работим в детски градини, да имаме и база, в която да работим и след постъпването на децата в училище. По този начин ги подготвяме за евентуално преминаване в юношеските школи на водещите ни футболни отбори.
   С така описания модел на работа Школа за детски футбол „ЩУРЧЕ” гарантира правилно развиване на израстващия организъм, укрепване на детското здраве, изграждане на много морално-волеви качества, както и възпитаване на любов към футбола и спорта като цяло.