Начало
     Проекти
     Галерия
     Контакт
     Новини
    

 
 


Покана за редовно общо събрание

Posted: 07.02.2020 by Admin

До: Членовете на сдружение с нестопанска цел: „Футболен клуб Щурче”
П О К А Н А
За провеждане на редовно общо събрание на ЮЛНЦ „ Футболен клуб Щурче”

Уважаеми членове,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Щурче”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23 от Устава на сдружението, Ви кани на провеждането на редовно Общо събрание на членовете. Събранието ще се проведе на 09.03.2020г. (понеделник) от 18:30ч, на адрес: София, Спортен комплекс „Лагуна”, на метростанция „Ломско шосе”, при следния предварителен дневен ред:

1.Избор на водещ заседанието, протоколчик и преброител на вота.
2.Промяна на Устава на сдружението.
3.Други.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Писмени предложения по дейността на „Футболен клуб Щурче” и въпроси по точките от дневния ред, ще се приемат до 28 Февруари 2020г. на електронната поща на сдружението: football@shturche.com

Председател:
Вилизар Бенов
Актуален списък на членовете на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Щурче”:
Име Презиме Фамилия
1 Вилизар Христов Бенов
2 Албена Любомирова Нинова
3 Божидар Петров Георгиев
4 Александър Валентинов Стойнов
5 Архангел Стефанов Митев
6 Иглика Розенова Ранкова
7 Ивайло Константинов НиколовПокана за редовно общо събрание

Posted: 19.12.2019 by Admin

До: Членовете на сдружение с нестопанска цел: „Футболен клуб Щурче”
П О К А Н А
За провеждане на редовно общо събрание на ЮЛНЦ „ Футболен клуб Щурче”

Уважаеми членове,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Щурче”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23 от Устава на сдружението, Ви кани на провеждането на редовно Общо събрание на членовете. Събранието ще се проведе на 20.01.2020г. (понеделник) от 18:30ч, на адрес: София, Спортен комплекс „Лагуна”, на метростанция „Ломско шосе”, при следния предварителен дневен ред:

1.Избор на водещ заседанието, протоколчик и преброител на вота.
2.Промяна на Устава на сдружението.
3.Други.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Писмени предложения по дейността на „Футболен клуб Щурче” и въпроси по точките от дневния ред, ще се приемат до 10 Януари 2020г. на електронната поща на сдружението: football@shturche.com

Председател:
Вилизар Бенов
Актуален списък на членовете на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Щурче”:
Име Презиме Фамилия
1 Вилизар Христов Бенов
2 Албена Любомирова Нинова
3 Божидар Петров Георгиев
4 Александър Валентинов Стойнов
5 Архангел Стефанов Митев
6 Иглика Розенова Ранкова
7 Ивайло Константинов НиколовПокана за редовно общо събрание

Posted: 22.10.2019 by Admin

До: Членовете на сдружение с нестопанска цел: „Футболен клуб Щурче”
П О К А Н А
За провеждане на редовно общо събрание на ЮЛНЦ „ Футболен клуб Щурче”

Уважаеми членове,

Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Щурче”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23 от Устава на сдружението, Ви кани на провеждането на редовно Общо събрание на членовете. Събранието ще се проведе на 02.12.2019г. (понеделник) от 18:30ч, на адрес: София, Спортен комплекс „Лагуна”, на метростанция „Ломско шосе”, при следния предварителен дневен ред:

1.Избор на водещ заседанието, протоколчик и преброител на вота.
2.Подновяване мандата на Управителя на Сдружението.
3.Преглед на актуалния членски списък, обсъждане и приемане на предложения за включването на нови и изключването на настоящи членове на Управителния съвет.
4.Други.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Писмени предложения по дейността на „Футболен клуб Щурче” и въпроси по точките от дневния ред, ще се приемат до 20 Ноември 2019г. на електронната поща на сдружението: football@shturche.com

Председател:
Вилизар Бенов
Актуален списък на членовете на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Щурче”:
Име Презиме Фамилия
1 Вилизар Христов Бенов
2 Христо Тодоров Бенов
3 Мария Иванова Бенова
4 Александър Валентинов Стойнов
5 Архангел Стефанов Митев
6 Иглика Розенова Ранкова
7 Ивайло Константинов Николов